Έξοδος φόρτισης :

Κατασκευαστής :

Χωρητικότητα Μπαταρίας :

Περιέχονται 2 προϊόντα,