Έξοδος φόρτισης :

Κατασκευαστής :

Χωρητικότητα Μπαταρίας :

Περιέχεται Ένα προϊόν,