Η εταιρεία

Η NETPC δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004 µε έδρα την Παλλήνη Αττικής και εξειδικεύεται στη διάθεση επώνυμων προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας. Μέσα από ευέλικτες διαδικασίες, τεχνογνωσία, ψηφιοποιημένη πληροφορία και συνεχή βελτίωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, η εταιρία ανταποκρίνεται άμεσά στις ανάγκες των πελατών της.

Η NETPC είναι μια σύγχρονη εταιρεία στελεχωμένη από ανθρώπους με γνώσεις, που αγαπάνε και γνωρίζουν καλά τον κόσμο της πληροφορικής και της ασφάλειας ενώ διακρίνονται, για την συνεχή, συνεπή και υπεύθυνη αντιμετώπιση των πελατών τους.

Η NETPC, στα 13 χρόνια της επιτυχημένης παρουσίας της στην ελληνική αγορά, επαναπροσδιορίζει καθημερινά τις έννοιες της σταθερότητας, της αξιοπιστίας, της άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης, της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής εξέλιξης, στο απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

Στόχος της NETPC είναι πάντα η καλύτερη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από την εξειδίκευση και την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της για τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό κόσμο.

Η εταιρεία μας βραβεύθηκε το 2012 από την G4S Secure Solutions S.A.

Διαθέτει άδεια από την ελληνική αστυνομία για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, σύμφωνα με το Ν.2518/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3707/208 (Α-209)

Υποστηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πελάτες που μας εμπιστεύονται